خلاصه کتاب

از خوب به عالی

Good to Great
چرا بعضی از شرکت‌ها جهش می‌کنند و بعضی‌های دیگر نه؟
اثری از جیمز کالینز (James C. Collins)
زمان مطالعه 32 دقیقه

تنها اندکی پس از انتشار کتاب «از خوب به عالی» در سال 2001، این کتاب به سرعت تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین کتب در زمینه تجارت و کسب‌وکار شد. جیمز کالینز در این کتاب که حاصل تلاش 5 ساله گروهی 21 نفره است، بر روی بیش از 6 هزار مقاله، 2 هزار مصاحبه و 28 شرکت مختلف تحقیق کرد و نتیجه آن را در این کتاب شگفت‌انگیز به رشته تحریر در آورد. این کتاب به تشریح این نکته مهم می‌پردازد که چرا یک شرکت خوب، تبدیل به شرکتی عالی می‌شود و در آن سطح باقی می‌ماند، در حالی که سایرین قادر به انجام این کار نیستند. همچنین از عوامل و متغیرهای اساسی که هرکدام از آن شرکت‌ها با رعایت آن توانستند خود را از سایر رقبا متمایز کنند پرده برمی‌دارد.