خلاصه کتاب

غول درونتان را بیدار کنید

Awaken The Giant Within
راهنمایی جامع برای تغییر فوری افکار، احساسات، روابط شخصی و چالش‌های زندگی
اثری از آنتونی رابینز (Anthony Robbins)
زمان مطالعه 50 دقیقه

کتاب غول درونتان را بیدار کنید، شما را به بیدار کردن قدرت عظیم درون‌تان برای کنترل زندگی‌ فرا می‌خواند. آنتونی رابینز نویسنده کتاب غول درونتان را بیدار کنید، راه‌کارهایی را به شما معرفی می‌کند که از طریق آن می‌توانید کنترل احساسات‌تان را به‌دست گرفته و دست به تغییرات سازنده‌ای بزنید.

در کتاب غول درونتان را بیدار کنید آنتونی رابینز بر روی جایگزین کردن احساسات منفی با احساسات خوب تأکید زیادی کرده و از خواننده می‌خواهد که نسبت به افکار خود آگاهی بیشتری داشته باشد. افکار اولیه‌ای که در مورد هر رویدادی به ذهن‌مان می‌آید باعث تحریک احساسات‌مان شده و به‌دنبال آن باوری عمیق در ما شکل می‌گیرد.

در کتاب غول درونتان را بیدار کنید متوجه خواهید شد که طرز فکر شما باعث ایجاد قانون‌هایی در زندگی‌تان خواهد شد که به دنبال آن همه زندگی‌تان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. اگر بتوانیم با دیدی مثبت به چالش‌ها و احساسات منفی‌مان توجه کنیم می‌توانیم با تغییر آن روند مثبت‌تری را در کنترل و حل‌وفصل مشکلات‌مان درپیش گیریم.